Mannen van de Maze

mannenvandemaze

Arjen Buikstra

Geboren in Zuidland en publiceerde twee boeken over de historie van zijn geboortedorp. In 2021 verscheen het boek "De laatste reis van de Mars", over het onderzoek dat hij en zijn dochter Anne deden naar dit Rotterdamse oorlogsschip (1778-1781). Houdt zich bezig met genealogisch, in combinatie met (maritiem) historisch onderzoek.


Als u dit leest bent u wellicht een genealoog, een stamboomonderzoeker, zoals ik ook ben. Niets is leuker dan een nieuwe bron vinden en kijken of uw familie (of andere onderzoeksdoelen) voorkomen in deze nieuwe bron.

Voor mijn onderzoek naar de Mars heb ik ook veel gesnuffeld in de monster- en betaalrollen van andere (Rotterdamse) oorlogsschepen in de hoop daar meer informatie te vinden over de Mars-mannen. Bij het doorbladeren van al die monsterrollen kwam ik zoveel namen tegen, dat ik het zonde vond dat daar nog niets mee gedaan werd en niet doorzoekbaar waren voor genealogen.
Dan kun je afwachten tot dat iemand het oppakt, bij voorbeeld een vele handen project, of je kunt het zelf doen. Daar heb ik in de loop van de tijd wel een beetje spijt van gekregen want het is best veel werk, maar goed het begin is er.
Op de website https://www.mannenvandemaze.nl heb ik al diverse betaalrollen ingevoerd van de Rotterdamse admiraliteit en deze zijn doorzoekbaar. Er zijn echter wel enige kanttekeningen.

Voor het invoeren en presenteren heb ik een genealogisch programma (TNG) gebruikt. Hier is geen ‘fuzzy’ search bij beschikbaar. Dit houdt in dat u het programma niet met u meedenkt. Als u zoekt op Cornelis, vindt u alleen Cornelis en niet Kornelis. Vooral bij achternamen is dit belangrijk.
Tevens vulde de admiraliteit namen veelal fonetisch in, waardoor veel Duitse namen, op Nederlandse manier zijn genoteerd. Ik heb de namen overgenomen zoals ze in de betaalrollen zijn vermeld (ook als ik bijvoorbeeld een trouwakte heb gevonden van die persoon en die akte een andere schrijfwijze hanteerde).

De Rotterdamse admiraliteit maakte veelal gebruik van equipage uit de buurt, met name Zuid-Holland, maar dit sluit de rest van Nederland zeker niet uit. Ook werden er veel Duitse en Scandinavische zeelieden gemonsterd, die daardoor in Rotterdam en omstreken een liefje opdeden en zijn blijven hangen.

Het is de bedoeling om later deze bemanningsleden verder te identificeren. Een doop, trouw- of overlijdensakte er bij te zoeken en zodoende ze beter vindbaar te maken en een plekje in de historie te geven.
Het staat u vrij hier bij te helpen.

Ik hoop dat mijn werk in ieder geval iemand kan helpen met een extra familieverhaal. Hoe leuk is het om behalve de bekende aktes, bij een voorouder een verhaal te hebben dat deze op een oorlogsschip zat en wellicht, zoals in het geval van de Mars, in een orkaan en zeeslag te hebben gezeten!!
Ik hoor het natuurlijk graag als u een leuke ontdekking heeft gedaan.

Deel dit artikel via

Gerelateerde artikelen

Schout-bij-nacht Willem Crul

Schout-bij-nacht Willem Crul

De namen van de grote zeehelden die in het harnas stierven zoals Michiel de Ruyter, Maarten Tromp, Piet Hein, Witte de...